Het LMN Regio Gent maakt vanaf juli 2020 de omschakeling naar eerstelijnszones. Deze website zal verdwijnen, klik hier voor meer info

Infomoment over Medisch-Farmaceutisch Overleg (MFO)

Medisch-Farmaceutisch Overleg (MFO) - of eenvoudig gezegd: overleg tussen artsen en apothekers - staat op veel plaatsen nog in z'n kinderschoenen, maar geleidelijk aan beginnen er meer en meer lokale initiatieven te groeien. Daarom organiseert KOVAG een infomoment voor apothekers en huisartsen!

Wil je meer weten over het hoe, wat, waar, wanneer en waarom van zo'n MFO? Reserveer alvast donderdagavond 18 mei in jouw agenda!

Eerst wordt een algemene uiteenzetting gedaan van MFO's. Vervolgens kan je de MFO-markt bezoeken: via verschillende standjes maak je kennis met alle bestaande MFO-programma's, inclusief deze waar een kwaliteitsbevorderend programma voor werd goedgekeurd door het RIZIV. Vind je meer lokaal overleg tussen apothekers en huisartsen belangrijk? Kom dan zeker langs zodat je op weg kan worden gezet voor jouw regio.

Praktisch:

De MFO-markt vindt plaats op donderdag 18 mei om 20u30 bij KOVAG, Kortrijksesteenweg 157, 9830 Sint-Martens-Latem.

Accreditatie werd aangevraagd voor apothekers; accreditering voor huisartsen zou ook in orde worden gebracht.

Inschrijven voor apothekers: klik hier

Inschrijven voor huisartsen: klik hier