Het LMN Regio Gent maakt vanaf juli 2020 de omschakeling naar eerstelijnszones. Deze website zal verdwijnen, klik hier voor meer info

Hulpverleners gezocht om mee te werken aan programma diabetes type 2 van Arteveldehogeschool

Arteveldehogeschool wil met haar deelname aan het project ‘DWELL’ (Diabetes and WELL-being) een programma ontwikkelen om diabetes type 2 efficiënter aan te pakken. Ze zoekt daarbij partners en hulpverleners die mee willen instappen of langs de zijlijn willen betrokken worden. Wil jij mee je schouders zetten onder dit project? Lees er dan hier alles over.

DWELL: een programma van 12 weken

Het Onderzoek- en dienstverleningscentrum Zorginnovatie van de Arteveldehogeschool werkt mee aan het vierjarig Interreg 2 Zeeën project ‘DWELL’ (Diabetes and WELL-being)* om een programma te ontwikkelen om diabetes type 2 efficiënter aan te pakken. 

Er wordt een patiëntenprogramma van 12 weken ontwikkeld, met verschillende ondersteuningsmogelijkheden en een trainingspakket voor hulpverleners. 

Een internationaal project

In het DWELL-project werken 8 partners uit het Verenigd Koninkrijk, België, Nederland en Frankrijk samen. Het patiëntenprogramma en het trainingspakket worden ontwikkeld en geïmplementeerd in de deelnemende landen. De start van het eerste programma wordt verwacht in de herfst van 2017. 

Het programma

Het programma zal 1000 patiënten met diabetes type 2 toegang geven tot ondersteuning op maat en zal hen in staat stellen om hun eigen conditie te managen en dus zo hun gezondheid en welzijn te verhogen. Er wordt geschat dat het project per persoon zal zorgen voor een daling van 30% van de gezondheidszorgkosten. Dit komt neer op €1.25 miljoen per 1000 patiënten per jaar. 
Dit programma zal ontwikkeld worden in verschillende fasen, gaande van brainstormsessies tot focusgroepsgesprekken met zowel hulpverleners als patiënten, implementatie van het programma, als de evaluatie en verbetering hiervan.

Wil jij graag meewerken? 

Een goede (multidisciplinaire) samenwerking met diverse organisaties en praktijken kan een meerwaarde bieden voor de kwaliteit en efficiëntie van het programma. Hand in hand, dat maakt sterk!
Daarom vraagt Arteveldehogeschool of jij als hulpverlener bereid bent in te stappen in het project of langs de zijlijn betrokken wil worden. Mogelijke bijdragen kunnen zijn: het aanleveren van informatie, aankaarten van drempels en noden, focusgroepsgesprekken met patiënten en hulpverleners binnen jullie instelling, het programma testen in jouw organisatie, het programma evalueren … 

Wil je mee je schouders zetten onder dit project of vrijblijvend meer informatie ontvangen, contacteer dan Ruben Vanbosseghem via Ruben.Vanbosseghem@arteveldehs.be.

 
* Het DWELL-project is goedgekeurd en gefinancierd door het EU Interreg 2 Zeeën Programma 2014-2020 (gecofinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling). De Arteveldehogeschool en de Provincie Oost-Vlaanderen cofinancieren het project in België.

Meer info via volgende link: http://www.dwelldiabetes.eu