Het LMN Regio Gent maakt vanaf juli 2020 de omschakeling naar eerstelijnszones. Deze website zal verdwijnen, klik hier voor meer info

Het elektronisch voorschrift en bijkomende vermeldingen (bv: 'zorgtraject')

Op het papieren voorschrift, schreef de huisarts in het verleden steeds 'zorgtraject', 'ZTD' (zorgtraject diabetes), ''ZTC' (zorgtraject chronische nierinsufficiëntie), of 'derdebetalersregeling van toepassing' zodat het voor apothekers steeds duidelijk was dat de betreffende patient recht had op terugbetaling van zijn geneesmiddel. Nu blijkt dat  deze vermeldingen vaak onzichtbaar zijn op het uitgelezen elektronisch voorschrift in de apotheek en ontbreken op het  'bewijs van elektronisch voorschrift' welke de arts aflevert aan zijn/haar patiënten.

In principe is het niet toegestaan om manueel nog zaken toe te voegen aan dit bewijs, omdat dit document geen enkele wettelijke waarde heeft. Gezien de problemen is het tijdens deze overgangsperiode zeker toegestaan om manueel deze info nog toe te voegen. Om apothekers ervan op de hoogte te stellen dat betreffende patiënt een zorgtraject heeft, schrijf je manueel op uw 'bewijs van elektronisch voorschrift' de vermelding 'ZTN' of 'ZTD'. Voor geneesmiddelen waarvan de terugbetaling afhangt van specifieke vermeldingen (oa derdebetalingsregeling van toepassing) wordt in de overgangsperiode aanbevolen deze ook op het bewijs van elektronisch voorschrift te vermelden.

Sommige softwarepakketten van huisartsen hebben ook de optie om via een 'vrij tekstveld' info toe te voegen aan het 'bewijs van elektronisch voorschrift'. Het is dan mogelijk om de correcte code toe te voegen via dit vrij tekstveld. Vrije tekstvelden op digitale voorschriften zijn niet altijd leesbaar door apothekers dus het moet wel degelijk gaan over het 'bewijs van elektronisch voorschrift' dat u aan de patiënt meegeeft.

Let op: het manueel toevoegen van andere informatie zoals magistrale bereidingen, levert de apotheker heel wat administratieve problemen op. Heb je problemen met het elektronisch voorschrijven van oa magistrale bereidingen? Lever dan een papieren voorschrift af in plaats van nog extra informatie toe te voegen aan het 'bewijs van elektronisch voorschrift'. In het belang van de patiënt mag een apotheker in nood de magistrale bereiding nog afleveren, maar dit wordt best vermeden.

Een hele reeks met vragen en antwoorden over het elektronisch voorschrift, kan je nalezen via deze link: http://www.eenlijn.be/downloads/Recip-e%20FAQ.pdf. Men probeert momenteel heel wat pijnpunten weg te werken, zoals je ook in ons ander artikel kan lezen.

Een overzicht van alle vergoedbare specialiteiten in het kader van de zorgtrajecten/ diabetesconventie zijn te raadplegen op dit document van KOVAG. De andere gebruikelijke vermeldingen kan u dan weer hier nalezen.