Gratis opleiding MFO 'Medicatienazicht bij polyfarmacie'

De Vakgroep Huisartsgeneeskunde en de Eenheid Farmaceutische Zorg van de Universiteit Gent ontwikkelden samen het MFO programma ‘Medicatienazicht bij polyfarmacie'. Er wordt een gratis opleiding voor animatoren op dinsdagavond 30 april voor huisartsen en apothekers aangeboden voor hun eigen lokaal MFO overleg.

Het doel van dit MFO (Medisch Farmaceutisch Overleg) programma is om polyfarmacie te optimaliseren en mogelijke geneesmiddel gebonden problemen op te sporen. En zoals elk MFO om de multidisciplinaire samenwerking tussen artsen en apothekers te verbeteren. 

Er wordt een gratis opleiding voor animatoren voor huisartsen en apothekers aangeboden voor hun eigen lokaal MFO overleg (en/of op aanvraag van een MFO overleg in de buurt). Deze sessie is voorzien op dinsdag 30 april 2019 – Faculteit Farmaceutische wetenschappen Universiteit Gent, Ottergemsesteenweg 460, 9000 Gent,  19u – 21u30:

Waarom dit MFO kiezen?

  • U leertelkaars expertise kennen en samenwerken aan de zorg voor uw patiënt
  • U  maakt kennis met de principes van rationeel voorschrijven en medicatienazicht bij polyfarmacie.
  • U kent de plaats van de GheOPS³-tool
  • U overlegt direct met de huisapotheker/huisarts van uw patiënten om tot een behandelplan te komen. U kan direct afspraken maken.
  • U werkt in kleine groepjes op het MFO (min 4 duo’s-max 8duo’s). In grote groepspraktijken met meer dan 4 artsen kan dit MFO inde groepspraktijkgeorganiseerd worden.

Medicatienazicht uitvoeren kost tijd. Voor een lokaal MFO overleg voorziet het RIZIV een subsidie van 2500 euro voor de organisatie van een MFO.

Interesse om de animator opleiding te volgen?

Inschrijven via https://forms.gle/e2ihTZocihqHa9bQ9

Of contacteer:

Gert Merckx Domus Medica. gert.merckx@domusmedica.be

Dr. Ellen Van Leeuwen. Vakgroep Huisartsgeneeskunde en Vakgroep Farmacologie. Universiteit Gent.  ellen.vanleeuwen@ugent.be

Dr. Apr. Eline Tommelein. Eenheid Farmaceutische zorg. Universiteit Gent Eline.Tommelein@ugent.be

Alle informatie over de GheOP³S-tool

https://www.ugent.be/fw/nl/onderzoek/bioanalyse/farmzorg/tools/gheops.htm

www.hetmfo.be

http://www.riziv.fgov.be/nl/themas/zorgkwaliteit/geneesmiddelen/medisch-farmaceutisch-overleg/Paginas/goedgekeurde-kwaliteitsbevorderende-programma.aspx#.WXcMQYjyjIU

Organisatie: Universiteit Gent, Vakgroep Huisartsgeneeskunde en Eerstelijnsgezondheidszorg. Prof. Dr. De Sutter. Dr. Van Leeuwen. Universiteit Gent, Eenheid Farmaceutische zorg. Prof Dr. De Boussery. Dr. Apr. Tommelein.