Het LMN Regio Gent maakt vanaf juli 2020 de omschakeling naar eerstelijnszones. Deze website zal verdwijnen, klik hier voor meer info

Gratis glucosemeter binnen zorgtraject: attest educator nodig + educatie verplicht

Wilt u als huisarts patiënten binnen het zorgtraject (ZT) Diabetes Mellitus een glucosemeter voorschrijven? Schrijf dan naast een voorschrift voor de glucosemeter ook een voorschrift diabeteseducatie voor, zodat kan worden doorverwezen naar een diabeteseducator. De educatie is verplicht en gratis, en bovendien heel waardevol voor de patiënt.

De huisarts schrijft naast de glucosemeter ook een sessie diabeteseducatie voor. De diabeteseducator bespreekt dan met de patiënt de keuze van de glucosemeter en de stappen in de diabeteseducatie.

Educatie door een diabeteseducator is verplicht in volgende gevallen:

  • Opstart van insulinetherapie of incretinemimetica (5x30 min., 1e 5 sessies op 1 voorschrift)
  • Overgang van 1 naar 2 insuline- injecties (min 2x30 min., elke sessie op apart voorschrift)
  • Bij HbA1c > 7,5 % (min 2x30 min., elke sessie op apart voorschrift)
  • Bij vernieuwing/wijziging glucometer (max 1x30 min.)

De verplichte educatie moet steeds kaderen binnen één van de drie voorschrijfmodules:

  • Opstarteducatie: binnen de 12 maanden na de start van het ZT (inititeel 5x 30min + max 5x 30min indien nodig)
  • Opvolgeducatie: vanaf jaar 2 van het ZT (max 2x 30min)
  • Educatie bij problemen (max 4x 30min)

Naast de momenten waarop educatie verplicht is, kan je dus ook diabeteseducatie voorschrijven als je dat nodig acht (rekening houdend met de bovenvermelde maximale aantallen per voorschrijfmodule).

Wat krijgt de patiënt binnen het zorgtraject van de huisarts?

Wat krijgt de patiënt van de diabeteseducator?

  • Een attest voor de aflevering van een glucosemeter, met vermelding van het type glucometer
  • Uitleg omtrent diabetes en de keuze/werking van de glucosemeter.

Meer info over het zorgtraject Diabetes Mellitus vindt u op de website van het LMN.