Het LMN Regio Gent maakt vanaf juli 2020 de omschakeling naar eerstelijnszones. Deze website zal verdwijnen, klik hier voor meer info

Geslaagde eerstelijnsnetwerken in het teken van doelgerichte zorg

Op 6, 13 en 18 december kwamen de hulp- en zorgverleners uit respectievelijk Merelbeke, Destelbergen en Ledeberg opnieuw samen om elkaar beter te leren kennen én om interprofessionele training te volgen. Het onderwerp? Cliënten die niet te motiveren zijn of te hoge eisen stellen,... Het botsen op weerstand en het moeilijk behalen van je doelen als professional... Herkenbaar voor vele disciplines. Doelgerichte zorg wil hierop een antwoord bieden.

134 aanwezigen, 15 disciplines

We zagen heel wat professionals verschijnen op de buurtbijeenkomsten: maar liefst 134 zorg- en hulpverleners van 15 verschillende disciplines tekenden present in Ledeberg, Destelbergen of Merelbeke. Daarbij is de grootste vertegenwoordigde groep de huisartsen.

Speeddate, vierbollenmodel en patiëntentypes

(foto: Merelbeke)

We begonnen de middag telkens met een interprofessionele speeddate: in drie keer twee minuten tijd kon men iemand leren kennen van een andere discipline. Heel wat interessante contacten werden gelegd! Door alle collega's interprofessioneel twee keer per jaar fysiek samen te brengen, kunnen we samen toegroeien naar eerstelijnsnetwerken*.

(foto: Ledeberg)

Nadien volgde het echte werk. Veertien professionals (ambassadeurs) volgden reeds in oktober een tweedaagse Nederlandse training (afkomstig van Universiteit Maastricht, Hogeschool Zuyd en coachingsbureau Dubois en Van Rij) rond doelgerichte zorg* en coaching als professional. Samen met de trainers uit Nederland en de ambassadeurs brachten we enkele inspirerende elementen uit deze training tot bij alle aanwezige collega's.

Zo gingen we dieper in op het leren herkennen van verschillende types patiënten/cliënten aan de hand van een verhelderend model en kwam ook het vierbollenmodel aan bod. Door het stellen van 'andere' vragen kan je als professional de doelen en de wensen van de patiënt beter leren kennen.

(foto: Ledeberg)

Na de theorie... volgt de praktijk! We bekijken een verhelderend filmpje en enkele ambassadeurs brachten - niet ingestudeerd - een rollenspel waarbij 1 collega de patiënt speelde en 1 collega de professional. Nadien kon iedereen zelf per twee ook een rollenspel spelen.

(foto: Destelbergen)

De aanwezigen hielpen tot slot ook de wetenschap een handje: in samenwerking met UGent onderzoeken we in welke mate doelgerichte zorg en het vormen van eerstelijnsnetwerken een impact heeft op het verlenen van zorg.
Wil je meer foto's zien? Klik dan zeker door naar onze Facebook: Merelbeke, Destelbergen, Ledeberg.
 

Vervolg?

De ambassadeurs waren heel enthousiast over de tweedaagse training en dat enthousiasme sloeg ook over op collega's tijdens de buurtbijeenkomsten! Op het einde van de middag kon iedereen die interesse had om ook de tweedaagse training te volgen, dit kenbaar maken. Verspreid over de drie regio's gaven maar liefst 51 professionals aan dat ze geïnteresseerd zijn om ook de tweedaagse training te volgen.

Het LMN gaat nu op zoek naar verdere non-profit financiering zodat ook effectief alle geïnteresseerden werkzaam in de drie proefregio's, de training kunnen volgen. Het is alvast fantastisch om te zien dat zovele professionals, over disciplines heen elkaar 'vinden' in deze training rond doelgerichte zorg en coaching. Ledeberg, Destelbergen en Merelbeke zijn goed op weg om samen te komen tot een gemeenschappelijke taal en visie op zorg! Ben je werkzaam in de proefregio's en wil je ook de training volgen? Neem dan contact op met michiel.van.lysebetten@hvg.be.

We willen in het voorjaar van 2019 verder bouwen aan deze eerstelijnsnetwerken, met doelgerichte zorg als inhoudelijke focus. In de loop van 2019/2020 hopen we dan dit proefproject te verbreden naar de volledige Gentse regio. Wordt vervolgd!

Bedankt!

Dit verhaal wordt niet alleen door het LMN Regio Gent geschreven. Speciale dank aan de veertien ambassadeurs die met ons het avontuur zijn aangegaan! Maar ook bedankt aan: de drie lokale besturen, SEL Gent vzw en UGent voor de financiële, logistieke en wetenschappelijke ondersteuning. Bedankt ook Universiteit Maastricht/Hogeschool Zuyd en Dubois en Van Rij voor de fijne samenwerking. Merci ook aan alle organisaties, partners, stakeholders in de Gentse regio om mee te schrijven aan dit verhaal. En natuurlijk ook bedankt aan alle aanwezigen!


Achtergrondkader:

Doelgerichte zorg:  Bij doelgerichte zorg (ook wel persoonsgerichte zorg genoemd) staat niet de aandoening of beperking centraal maar de persoon met zijn doelen en wensen. Wat is voor hem belangrijk? Hoe kijkt hij naar het leven? Meer info is terug te vinden op deze pagina.

Eerstelijnsnetwerk: professionals van verschillende disciplines uit één lokale wijk/regio kennen en vertrouwen elkaar. Ze nemen - over organisaties en praktijken heen - samen de zorg op voor de burgers in die wijk/regio. In de Gentse regio worden er momenteel drie eerstelijnsnetwerken gevormd: in Ledeberg, Merelbeke en Destelbergen. De professionals komen twee keer per jaar fysiek samen en groeien zo langzaam naar elkaar toe. Meer info is terug te vinden op deze pagina.