Het LMN Regio Gent maakt vanaf juli 2020 de omschakeling naar eerstelijnszones. Deze website zal verdwijnen, klik hier voor meer info

Gentse zelfstandige thuisverpleegkundigen verenigen zich!

Vorige week (13/3) vond de ‘kick-off Gentse zelfstandige thuisverpleegkundigen’ plaats. Naast een inhoudelijke vorming door prof. vande Moortel, werd vooral ook nagedacht over het beter verenigen van alle zelfstandig thuisverpleegkundigen werkzaam in Gent!

Als intro, dachten maar liefst 51 aanwezigen na over de voordelen om lokaal beter verenigd te zijn. Enkele reacties:

 • Samen sterker
 • Overleg thuiszorgorganisaties
 • Delen van kennis
 • Aanspreekbaar zijn voor andere beroepsgroepen
 • Overleg met ziekenhuizen
 • Up to date blijven in de zorg
 • Vervanging bij ziekte
 • Collega’s leren kennen
 • Klankbord jonge verpleegkundigen
 • Patiënten doorschuiven naar elkaar
 • Belangrijk voor de uitstraling van ons beroep

Een voorbereidend werkgroepje van verpleegkundigen had reeds nagedacht over een missie, visie en enkele waarden voor een toekomstige lokale kring. Zo is neutraliteit sterk in beeld gekomen: men wil gaan voor een kring waar alle zelfstandige thuisverpleegkundigen welkom zijn, ongeacht of zij zijn aangesloten bij een Vlaamse beroepsvereniging zoals NVKVV, VBZV, Mederi,… De overkoepelende gedachte is dan ook: LOKAAL SAMEN STERK!

Verder op de avond werden de aanwezigen ook geïnspireerd door een uiteenzetting van de lokale verpleegkring in de Vlaamse Ardennen en dachten ze na over mogelijke acties die een lokale kring kan ondernemen. De volledige presentatie en resultaten van de interactieve bevraging zijn hier terug te vinden. Van de 51 aanwezigen hebben minstens 32 mensen aangegeven dat zij dit een goed initiatief vinden. Het komt er nu op aan om hier allemaal samen effectief onze schouders onder te zetten en een lokale kring verder op te starten!

LMN Regio Gent en SEL Zorgregio Gent zijn twee organisaties die ijveren voor meer lokale (interprofessionele) samenwerking binnen zorg en welzijn in de Gentse regio. Wij worden volledig gefinancierd door de Vlaamse Overheid. In deze opstartfase willen we de Gentse thuisverpleegkundigen ondersteuning aanbieden zodat er effectief een lokale kringwerking kan ontstaan.

Op 24 april van 20u tot 22u komen wij opnieuw samen, ditmaal in de Koning Willem I-Kaai 7, 9000 Gent (Baudelopark). Al 25+ mensen hebben aangegeven aanwezig te zullen zijn. De bedoeling is om de verdere krijtlijnen uit te tekenen, met inspraak van iedereen. We hopen dat ook jij aanwezig zal zijn! Ben je er graag bij? Geef dan een seintje aan michiel.van.lysebetten@hvg.be.

Tot slot willen we jullie nog enkele foto’s en een aftermovie niet onthouden, een beeld zegt soms meer dan woorden!

Gentse zelfstandig thuisverpleegkundigen verenigen zich!

LMN Regio Gent en SEL Zorgregio Gent ijveren voor meer samenwerking tussen de Gentse zelfstandig thuisverpleegkundigen. Gisteren vond onze kick-off plaats!

Geplaatst door LMN Regio Gent op woensdag 14 maart 2018