Het LMN Regio Gent maakt vanaf juli 2020 de omschakeling naar eerstelijnszones. Deze website zal verdwijnen, klik hier voor meer info

Extra tegemoetkoming bij claudicatio intermittens

Omwille van de hoge graad van wetenschappelijke evidentie van een conservatieve behandeling bij Claudicatio intermittens, komt er extra financiële ondersteuning van het RIZIV. Daardoor kunnen patiënten met deze ‘etalagebenen’ tot 1 jaar gesuperviseerde stap- en oefentherapie volgen bij de kinesitherapeut, en dit zonder remgeld. Bijzonder appel wordt gedaan naar de huisarts om de patiënt naar de kinesitherapeut te verwijzen.

De KCE-richtlijn (2014) betreffende ‘Claudicatio Intermittens’ (zie schema onderaan*) raadt aan om bij bevestigde Claudicatio Intermittens, een arteriële aandoening van de onderste ledematen, te starten met een conservatief traject ipv een onmiddellijke chirurgische ingreep zoals ballondilatatie. Dit is een toepassing van het ‘stepped care’-principe: eerste conseratief traject, daarna eventueel ingreep.

Het RIZIV heeft een extra tegemoetkoming voorzien voor patiënten met deze ‘etalagebenen’.

Het betreft een volledige terugbetaling van gesuperviseerde stap- en oefentherapie bij een daartoe bijgeschoold kinesitherapeut. De lijst van de Gentse kinesitherapeuten vind je op de ‘zorgzoeker’ van de vernieuwde website ‘www.claudicatiocare.be: op een interactieve kaart vind je de locatie en gegevens van de betrokken kinesitherapeuten.

Deze kinesitherapeuten volgden een extra opleiding waarvan de belangrijkste onderdelen zijn: beginmetingen en opstellen van een geïndividualseerd traject; welke oefentherapie voor de claudicant? Hoe omgaan met comorbiditeiten zoals hart- en longproblematiek, diabetes, musculoskeletale problemen? Motiveren en lifestyle-coachen van patiënten…

Omwille van de hoge graad van wetenschappelijke evidentie én het feit dat dit conservatief traject onbekend (en dus onbemind) is in ons zorglandschap, komt er extra financiële ondersteuning van het RIZIV en FOD Volksgezondheid in het kader van een EBP Implementatieproject. Daardoor kunnen patiënten met claudicatio intermittens tot 1 jaar gesuperviseerde stap- en oefentherapie volgen bij de kinesitherapeut, en dit zonder remgeld.

Deze info richt zich naar alle eerstelijns zorgverleners om een grotere aandacht te heben voor claudicatio intermittens, en de (onderschatte) effecten van oefentherapie op dit probleem. Bijzonder appel wordt uiteraard gedaan naar de huisarts om na bevestiging van de diagnose (door bvb medische beeldvorming) de patiënt naar de kinesitherapeut te verwijzen.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit project kan u terecht bij Bruno Zwaenepoel (zwaenepoel.bruno@telenet.be) en bij Fons De Schutter (fons.deschutter@skynet.be).

Of op de website www.claudicatiocare.be. Recent is er ook een artikel verschenen in het Tijdschrift voor Geneeskunde, 74, nr. 14-15, over dit onderwerp (zie deze link).

 

*De internationale en nationale richtlijnen van CI stellen het volgende voor: