Evaluatierapport zorgtrajecten

Het RIZIV maakte een globaal evaluatierapport over de zorgtrajecten op.

De evaluatie is voldoende positief om de zorgtrajecten verder te zetten, maar er worden geen nieuwe zorgtrajecten toegevoegd. Eerst worden de huidige zorgtrajecten bijgesleuteld, er liggen heel wat voorstellen op tafel om de knelpunten van de zorgtrajecten weg te werken.

U kunt de tekst hier lezen.