Het LMN Regio Gent maakt vanaf juli 2020 de omschakeling naar eerstelijnszones. Deze website zal verdwijnen, klik hier voor meer info

eHealth pannes: nieuwe website

Het eHealth-platform, het overheidsplatform dat gebruikt wordt door artsen en apothekers en andere professionals uit de gezondheidssector, heeft regelmatig te kampen met pannes. Vele gebruikers klaagden over het gebrek aan informatie. Daarom wordt nu een nieuwe website gelanceerd met statusinformatie en noodprocedures op www.status.ehealth.fgov.be.

Tijdens de pannes betrof het telkens een hardwareprobleem en telkens van verschillende aard. Op het vlak van architectuur, nood- en herstelprocedures en regelmatige tests werden reeds belangrijke inspanningen gedaan. De constructeurs en leveranciers van de infrastructuur worden nu actief aangesproken en mee geresponsabiliseerd bij het nemen van verdere maatregelen om het slecht of niet functioneren van het eHealth-platform te verhinderen. Er worden ook versneld noodprocedures uitgewerkt om de continuïteit van de diensten te waarborgen. De maatregelen worden opnieuw kritisch geëvalueerd en waar mogelijk en nodig verder uitgebreid, om de kans op incidenten, de impact van eventuele incidenten en de oplostijd nog verder te verkleinen.

Heel wat gebruikers klaagden ook over een gebrek aan informatie in geval van panne. Daarom lanceert Minister De Block een nieuwe website waarop statusinformatie wordt gegeven en toelichting bij bestaande noodprocedures (www.status.ehealth.fgov.be). Aan de website is ook een Twitteraccount verbonden die eindgebruikers de mogelijkheid biedt om persoonlijk in real time geïnformeerd te worden bij storingen (@ehealthplatform).

Voor apothekers: Hier vind je een leidraad (een 15 minuten workshop) wat je als apotheker kan doen als eHealth niet blijkt te werken.

Bron: PharmaPlanet nr.1390, 14/08/2018