Het LMN Regio Gent maakt vanaf juli 2020 de omschakeling naar eerstelijnszones. Deze website zal verdwijnen, klik hier voor meer info

Diabetespreventie is haalbaar!

Op het HALT2Diabetes symposium van 26/11/2016 stelde de Diabetes Liga in primeur de resultaten van het gelijknamige onderzoek voor. Hieruit blijkt dat de tweestaps screeningsmethodiek die gebruikt werd om het risico te bepalen op type 2 diabetes en/of cardiovasculaire aandoeningen, werkbaar is en de juiste patiënten identificeert.

 

Het pilootproject HALT2Diabetes werd in het leven geroepen om de haalbaarheid te onderzoeken van een geïntegreerde strategie waarbij hoogrisicopersonen voor type 2 diabetes en cardiovasculaire aandoeningen worden opgespoord en begeleid naar een gezonde en actieve leefstijl. Bij het project werd gebruik gemaakt van de gevalideerde risicovragenlijst FINDRISC, om hoogrisicopersonen in onze maatschappij te detecteren. Vervolgens werd aan de gedetecteerde hoogrisicopersonen voorgesteld om een multidisciplinair leefstijlprogramma te volgen.

Deze aanpak blijkt te werken: er waren significante verbeteringen te zien in leefstijlgedrag (gezond voeding en beweging) en affect (positieve en negatieve emoties) en dit zowel na de interventie van 12 weken als follow-up. Belangrijk is ook dat de FINDRISC score op middellange termijn met maar liefst 2 punten daalde (6 maanden na de interventie).

De rol van de huisarts als spilfiguur bij het toepassen van screeningsmethodiek en doorverwijzing naar het leefstijlprogramma kwam duidelijk uit HALT2Diabetes naar voor. Bevraging van de huisartsen leerde dat zij vooral de gebrekkige praktijkondersteuning, tijd en (financiële) omkadering voor diabetespreventie als knelpunten ervaren. Factoren die er wellicht ook mee voor hebben gezorgd dat slechts een beperkte fractie van de lokale huisartsen actief participeerde in het project.

Tegelijk bleek ook hoe essentieel de brede lokale sensibilisatie is om de doelgroep goed te bereiken die men via de huisarts mist. Hierbij kunnen ook andere zorgverleners zoals apothekers een rol spelen. De Vlaamse overheid vraagt nu de Diabetes Liga om de Vlaamse uitrol van de HALT2Diabetes-methodiek voor te bereiden, in overleg met o.a. VIGez en Domus Medica.

Meer info is te vinden op de website van de Diabetes Liga.