Dementie en nu: psycho-educatie voor mantelzorgers

In Vlaanderen woont bijna 65% van alle mensen met dementie thuis. Na de diagnose van dementie zijn er vaak heel wat vragen. Praktische vragen, zoals ‘Dementie en… nu?', maar evenzeer vragen op emotioneel vlak. Om mantelzorgers te ondersteunen wordt het begeleidingspakket “Dementie en nu” aangeboden.

Hoe lukt het je om te zorgen voor de persoon met dementie en toch ook te zorgen voor jezelf? Om de zorg voor de persoon met dementie vol te houden helpt het om …

 • Meer te weten over dementie, de impact ervan, hoe ermee omgaan en mogelijke ondersteuning
 • Beter te kunnen omgaan met je eigen gevoelens, gedachten en zorgbelasting
 • Mensen te ontmoeten die je steunen en begrijpen

Om hieraan tegemoet te komen wordt het begeleidingspakket “Dementie en nu” aangeboden aan mantelzorgers.
Het traject “dementie en nu” is een psycho-educatiepakket dat werd ontwikkeld door het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en de Alzheimer Liga.

De sessies worden gegeven in kleine groep. Hierdoor is er ruimte voor reflectie met lotgenoten. Jouw ervaringen en bekommernissen staan hierbij centraal. Doordat het aantal deelnemers beperkt is, kan de coach de inhoud van de sessies afstemmen op de noden van de deelnemers. Deelname aan dit begeleidingstraject zal u helpen het hoofd te bieden aan de soms uitdagende zorgsituatie.

Tijdens de sessies krijg je informatie over wat dementie is, de oorzaken en hoe je kan omgaan met dementie. Thema’s die hierbij aan bod komen zijn:

 • Wat is dementie?
 • Invoelen in de leefwereld van mensen met dementie
 • Omgaan met zorg
 • Omgaan met gedrag
 • Omgaan met financiën en veiligheid
 • Communicatie met familie en de omgeving over dementie
 • Communicatie met de persoon met dementie
 • Ethische aspecten.
 • Gevoelens en gedachten bij de mantelzorger
 • Het in balans brengen van draaglast en draagkracht
 • Coping en zingeving

Het programma “Dementie en nu” wordt aangeboden aan mantelzorgers van een persoon met dementie of een milde cognitieve stoornis (MCI). Dit kan de partner van de persoon met dementie zijn maar ook de broer, zus, zoon, dochter, neef, nicht, buurman, …

Elk programma van 10 sessies wordt geleid door eenzelfde coach. Op deze manier heeft u steeds een vertrouwd gezicht voor uw vragen.

Meer informatie over het inschrijvingsgeld, de locatie, de data … kunt u terugvinden op de website van dit project.

Of telefonisch via het nummer 09 233 14 38 (Expertisecentrum Dementie Paradox)

Georganiseerd door:

Alzheimer Liga Vlaanderen vzw, ECD-Paradox, UZ Gent, AZ Jan Palfijn, AZ Maria-Middelares, AZ Sint-Lucas, OCMW Gent, Bond Moyson, Christelijke Mutualiteiten, Liberale Mutualiteiten Oost-Vlaanderen, Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen, wzc De Refuge, wzc Domino, PC Guislain, huisartsenvereniging Gent, Arteveldehogeschool, Vrije Universiteit Brussel

Gesteund door:

SEL-Gent, CERA