Het LMN Regio Gent maakt vanaf juli 2020 de omschakeling naar eerstelijnszones. Deze website zal verdwijnen, klik hier voor meer info

De blik op 2017

De strategische stuurgroep van het LMN  gunt alle zorgverleners graag een blik op de initiatieven die gepland staan voor 2017.

Bestaande projecten verdergezet of in een nieuw jasje gestoken

In 2017 werken we verder aan het actueel houden en aan de uitbreiding van onze regionale zorgverlenersgids. Op zoek naar een zorgverlener in de regio Gent-Destelbergen-Melle-Merelbeke? Neem dan zeker een kijkje in deze online gids met diverse zoekfilters. Sommige disciplines lijsten we zelf op, voor andere disciplines verwijzen we (voorlopig nog) door naar externe zoekdatabanken.

Het LMN Regio Gent organiseert ook in 2017 opnieuw lokale interprofessionele vormingen, in samenwerking met de deel-SEL Gent. Zorgverleners uit een wijk, deelgemeente of cluster van wijken/deelgemeenten zitten als gelijken aan tafel en leren elkaar en elkaars werking kennen, onder meer aan de hand van casusoverleg. In 2017 staan er vormingen gepland in Gent-centrum (Binnenstad en Elisabethbegijnhof-Papegaai), in Mariakerke-Wondelgem-Drongen, in Heusden-Destelbergen-Melle, in Brugse Poort – Rabot (Brugse Poort-Rooigem, Rabot-Blaisantvest en Bloemekenswijk) en in Gent Zuid (Stationsbuurt Noord, Stationsbuurt Zuid, Watersportbaan-Ekkergem en Nieuw Gent-UZ).

2017 moet het startjaar voor BOV (‘Bewegen op Verwijzing’) worden binnen de zorgregio Gent. Het LMN dient eind december samen met verschillende partners een projectaanvraag in. Als de aanvraag wordt goedgekeurd, kunnen huisartsen binnenkort patiënten met een verhoogd gezondheidsrisico doorverwijzen naar een beweegcoach, of ‘BOV-coach’, die samen met de deelnemer een beweegplan op maat opmaakt. Daarbij aansluitend blijven we ook werk maken van een lokale beweegzoeker.

In 2017 slaat het project “10 dingen die u moet weten over…” een nieuwe weg in. De essentie blijft dat we (praktische en inhoudelijke) informatie over disciplines (vb. terugbetalingsmodaliteiten) willen inventariseren en bekend maken bij huisartsen en andere zorgverleners.

Het LMN Regio Gent blijft uw aanspreekpunt rond de zorgtrajecten diabetes mellitus en chronische nierinsufficiëntie. Op de LMN-website vindt u nog steeds handige stappenplannen, verwijsbrieven, patiënteninfo, …

En natuurlijk, als vanzelfsprekend, blijft het LMN Regio Gent ook haar communicatie naar zorgverleners verzorgen in 2017. Blijf op de hoogte van evoluties in de chronische zorg, interessante vormingen en meer via de website en nieuwsbrief van het LMN.

Nieuwe ideeën

Twee nieuwe projecten/ideeën staan ook op de planning voor 2017.

Ten eerste wenst het LMN Regio Gent werk te maken van het verenigen van eerstelijnsdisciplines. Als zorgverleners goed verenigd zijn, zijn zij gemakkelijker aanspreekbaar en wordt het eenvoudiger om afspraken te maken tussen diverse beroepsgroepen. Het LMN wil dit proces faciliteren.

Ten tweede willen we diverse organisaties en beroepsgroepen er op wijzen dat het de samenwerking ten goede zou komen indien we zo veel als mogelijk dezelfde regionale indeling (bv. de wijken van Gent) zouden hanteren.

 

Heeft u vragen of opmerkingen? Suggesties voor de LMN-werking? U kan steeds terecht bij de LMN-medewerkers!