Het LMN Regio Gent maakt vanaf juli 2020 de omschakeling naar eerstelijnszones. Deze website zal verdwijnen, klik hier voor meer info

Cijfers zorgtrajecten Gentse regio

Het RIZIV heeft cijfers vrij gegeven met betrekking tot de zorgtrajecten in Gent, Destelbergen, Melle en Merelbeke. Hoewel deze cijfers al dateren van de periode 2014-2015, kunnen ze ons toch één en ander bijbrengen.

Gent

In Gent hadden 832 personen een zorgtraject diabetes en 688 personen een zorgtraject CNI lopen in 2015. Het aantal nieuwe zorgtrajecten dat werd opgestart bij beide pathologieën, daalde wel ten opzichte van 2014 (voor diabetes: 254 in 2014 vs 214 in 2015; voor CNI: 164 in 2014 vs 155 in 2015). Een zeer positieve evolutie is merkbaar bij het aantal sessies diabeteseducatie. Bij alle drie de types educatie werd in 2015 een zeer sterke stijging waargenomen van het aantal gegeven sessies ten opzichte van 2014:  

  2014 2015
opstarteducatie 1101 3365
opvolgeducatie 742 2418
extra educatie 330 1756

In 2015 steeg het aantal aangevraagde bloeddrukmeters ten opzichte van 2014 (107 vs 96), het aantal aangevraagde pakketten strips/lancetten in 2015 daalde dan weer licht ten opzichte van 2014 (1949 vs 1993).

Destelbergen

In Destelbergen hadden 75 personen een zorgtraject diabetes en 69 personen een zorgtraject CNI lopen in 2015. Het aantal nieuwe zorgtrajecten diabetes steeg ten opzichte van 2014 (18 in 2014 vs 24 in 2015), het aantal nieuwe zorgtrajecten CNI daalde (17 in 2014 vs 14 in 2015). Minder positieve cijfers zijn te vinden bij het aantal sessies diabeteseducatie: in 2014 én 2015 vonden geen opstarteducatie of extra educatie plaats, in 2015 vond wel één sessie opvolgeducatie plaats. Het aantal pakketten strips/lancetten steeg van 124 (in 2014) naar 184 (in 2015), het aantal bloeddrukmeters steeg van 0 (in 2014) naar 2 (in 2015).

Melle

In Melle hadden 39 personen een zorgtraject diabetes en 23 personen een zorgtraject CNI lopen in 2015. Het aantal nieuwe zorgtrajecten diabetes steeg ten opzichte van 2014 (5 in 2014 vs 10 in 2015), het aantal nieuwe zorgtrajecten CNI bleef gelijk (4 in 2014 en 4 in 2015). Het aantal sessies opstarteducatie steeg sterk, het aantal opvolgsessies en extra sessies daalde:

  2014 2015
opstarteducatie 70 180
opvolgeducatie 55 32
extra educatie 33 23

Het aantal pakketten strips/lancetten daalde van 61 (in 2014) naar 50 (in 2015), eveneens als het aantal bloeddrukmeters: 8 (in 2014) naar 4 (in 2015).

Merelbeke

In Merelbeke hadden 148 personen een zorgtraject diabetes en 126 personen een zorgtraject CNI lopen in 2015. Het aantal nieuwe zorgtrajecten diabetes daalde ten opzichte van 2014 (46 in 2014 vs 30 in 2015), het aantal nieuwe zorgtrajecten CNI daalde eveneens (30 in 2014 vs 26 in 2015). Minder positieve cijfers zijn te vinden bij het aantal sessies diabeteseducatie: in 2014 vond geen diabeteseducatie plaats, in 2015 1 sessie opstarteducatie, 2 sessies opvolgeducatie en 1 sessie extra educatie. Het aantal aangevraagde pakketten strips/lancetten bleef nagenoeg gelijk van 320 (in 2014) naar 318 (in 2015), het aantal bloeddrukmeters daalde van 16 (in 2014) naar 12 (in 2015).

 

We hopen dat de positieve tendensen zich ook hebben voortgezet in 2016 en 2017 en dat de minder gunstige cijfers ondertussen ook een positieve evolutie doormaken. Wie vragen heeft over de zorgtrajecten of diabeteseducatie, kan terecht op dit deel van onze website voor heel wat informatie. Vind je niet direct wat je zoekt, contacteer dan het LMN via 09 335 24 83 of lmn@hvg.be.