Bewegen is het beste medicijn. Maar laat het zich ook makkelijk voorschrijven in de zorgregio Gent?

In mei 2017 ging in de kleinstedelijke zorgregio Gent[1] het project Bewegen op Verwijzing van start. Binnen het Bewegen op Verwijzing (BOV) - project kunnen mensen met bewegingsarmoede door de huisarts doorverwezen worden naar een Bewegen op verwijzing-coach. In 2017 werden maar liefst 106 inwoners uit deze regio geholpen door een coach naar een actievere levensstijl, hetgeen overeenkomt met 22% van de deelnemers in Vlaanderen. De toekomst is alvast veelbelovend.

 

Uit de Jaarrapportage 2017 van het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw blijkt dat 72% van de deelnemers uit de zorgregio Gent vrouwelijk is. Dit sluit relatief nauw aan bij het Vlaamse cijfer (69%).​ Daarnaast zien we ook dat de gemiddelde leeftijd, net als in de rest van Vlaanderen, schommelt rond 51 jaar. 

Deelnemers met een VT-statuut (recht op een verhoogde tegemoetkoming) hebben recht op een voordeeltarief tijdens de consultaties bij de coach. Dit zorgt ervoor dat ook de meest kwetsbaren uit onze samenleving kunnen deelnemen aan het project. 39% van de deelnemers in zorgregio Gent hebben een VT-statuut, voor het grondgebied van de stad Gent is dit zelfs 65%.

Uit onderzoek van de Arteveldehogeschool, i.s.m. de lokale stuurgroep, blijkt tevens dat 76% van de huisartsen het lokale Bewegen op Verwijzing - project voldoende tot zeer goed kent. Rekening houdend met tal van factoren wordt het percentage artsen dat momenteel binnen de zorgregio Gent actief doorverwijst geschat op 20% à 30%. Een blijvende inspanning om huisartsen te motiveren om patiënten door te verwijzen is dus aan de orde. Huisartsen geven de administratieve belasting als belangrijkste drempel aan om patiënten door te verwijzen. Van de doorverwezen patiënten komt naar schatting iets minder dan de helft ook effectief bij de coach.

Uit datzelfde onderzoek blijkt ook dat het lokaal beweegaanbod in de zorgregio Gent grotendeels klaar lijkt te zijn voor de komst van BOV-deelnemers. De beweegactiviteiten beschikken doorgaans over goede, laagdrempelige accommodatie, een degelijke prijs-kwaliteitsverhouding en gedreven lesgevers. Het gepast bekend maken en ontsluiten van het aanbod naar de bevolking en de verschillende toeleiders (bv. BOV-coaches) is daarbij zeer belangrijk.

Het Bewegen op verwijzing-project in de zorgregio Gent is dus goed uit de startblokken geschoten maar de lokale stuurgroep blijft aandachtig voor eventuele verbeterpunten. Zo wil ze onder meer steevast blijven inzetten op de bekendmaking van het project, het verlagen van de administratieve belasting voor onder meer de huisartsen en het verlagen van de drempels voor de deelnemers.

 

Klik hier voor meer cijfermateriaal uit de jaarrapportage 2017 van het van het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw.

 

Meer informatie betreffende het evaluatieonderzoek omtrent de haalbaarheid en de duurzaamheid van het Bewegen op Verwijzing-project in de Kleinstedelijke Zorgregio (KSZR)Gent, uitgevoerd door de Arteveldehogeschool, wordt hier binnenkort gepubliceerd.

 

 


[1] De Zorgregio Gent omvat de gemeenten De Pinte, Destelbergen, Gavere, Gent, Lochristi, Melle, Merelbeke, Oosterzele, Sint-Martens-Latem en Wachtebeke.