Zorgtrajecten

 

Vanaf 1 mei 2017 gaan Solidariteit voor het Gezin, Bond Moyson en De Voorzorg, van start met het project ‘Diabetes on the run’ gedurende 6 maanden. Het is de bedoeling om zo het gebruik van apps en mobiele toestellen in de gezondheidszorg gecontroleerd uit te testen. De diabeteseducator en de huisarts zullen tijdens dit project nauw samenwerken.

Zorgverleners zien het al lang als een pijnpunt: pas wanneer een patiënt in een zorgtraject zit, heeft hij recht op terugbetaalde diabeteseducatie. Patiënten in een voortraject vallen uit de boot. Voor bepaalde risicogroepen zou daar verandering in kunnen komen.

Zorgtrajectpatiënten moe(s)ten minstens één maal per jaar op consultatie bij de specialist, maar het RIZIV en de mutualiteiten versoepelen deels deze regel: vanaf 1 februari 2015 wordt het zorgtraject niet meer stopgezet als de patient binnen de 6 maanden na het verstrijken van de termijn toch nog naar de specialist gaat.

Het RIZIV maakte een globaal evaluatierapport over de zorgtrajecten op.

De verlenging van de zorgtrajecten na de initiële periode van 4 jaar moet geregeld worden via een nieuw koninklijk besluit.

Pagina's

Subscribe to RSS - Zorgtrajecten