Het LMN Regio Gent maakt vanaf juli 2020 de omschakeling naar eerstelijnszones. Deze website zal verdwijnen, klik hier voor meer info

Diabetes

 

Arteveldehogeschool wil met haar deelname aan het project ‘DWELL’ (Diabetes and WELL-being) een programma ontwikkelen om diabetes type 2 efficiënter aan te pakken. Ze zoekt daarbij partners en hulpverleners die mee willen instappen of langs de zijlijn willen betrokken worden. Wil jij mee je schouders zetten onder dit project? Lees er dan hier alles over.

Vorig jaar werd de diabetespas vervangen door het voortraject diabetes. Een van de voorwaarden is de registratie van parameters door de huisarts, vastgelegd in een zorgprotocol. In de loop van 2017 zouden deze (anoniem) opgehaald worden voor HealthData.

Op het HALT2Diabetes symposium van 26/11/2016 stelde de Diabetes Liga in primeur de resultaten van het gelijknamige onderzoek voor. Hieruit blijkt dat de tweestaps screeningsmethodiek die gebruikt werd om het risico te bepalen op type 2 diabetes en/of cardiovasculaire aandoeningen, werkbaar is en de juiste patiënten identificeert.

Naar aanleiding van Wereld Diabetes Dag (maandag 14 november) pakt het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) uit met een studie die aantoont dat zelfzorg goed is, maar zeker niet volstaat in de behandeling van patiënten met diabetes. Deze ziekte slaat tegenwoordig vooral in lageloonlanden erg toe.

Ben ik als arts aansprakelijk als mijn diabetespatiënt geen aangepast rijbewijs heeft? Wanneer mag ik zelf een attest voor rijgeschiktheid uitschrijven? Er leven bij huisartsen nog veel vragen over het bepalen van de rijgeschiktheid van een patiënt.

Pagina's

Subscribe to RSS - Diabetes