Het LMN Regio Gent maakt vanaf juli 2020 de omschakeling naar eerstelijnszones. Deze website zal verdwijnen, klik hier voor meer info

Diabetes

 

De Arteveldehogeschool in Gent werkt mee aan het vierjarig Interreg 2 Zeeën project ‘DWELL’ (Diabetes and WELL-being). Voor het project zijn ze op zoek naar personen met diabetes type 2 die behandeld worden met orale antidiabetica, alsook naar personen met diabetes type 2 die niet deelnemen aan (een) groepsprogramma, maar wel bereid zijn om 2 vragenlijsten in te vullen in een periode van 6 maanden.

Op 23 januari lanceerde Vlaams minister Vandeurzen het Gezondheidskompas (www.gezondheidskompas.be). Via het Gezondheidskompas beantwoordt uw patiënt online een aantal vragen over zijn gezondheid en zijn leefstijl. In een aantal gevallen zal hij achteraf het advies krijgen om naar zijn huisarts te gaan.

De Diabetes Liga publiceert twee nieuwe brochures over het thema diabetes en verkeer, gericht op patiënten enerzijds en artsen anderzijds. De brochures geven een antwoord op vele vragen met betrekking tot het veilig deelnemen aan het verkeer, het rijgeschiktheidsattest, de taken van de behandelende arts...

Vanuit de Arteveldehogeschool Gent werkt men mee aan het vierjarig Interreg 2 Zeeën project ‘DWELL’ (Diabetes and WELL-being), om personen met diabetes type 2 te ondersteunen om meer controle te krijgen over hun leven en aandoening. Voor het programma zijn ze op zoek naar 10 volwassenen met diabetes type 2 die behandeld worden met orale antidiabetica.

Deze brochure werd ontwikkeld naar aanleiding van de recente wijzigingen in het zorgtraject en voortraject type 2.

Pagina's

Subscribe to RSS - Diabetes