Andere

 

In Vlaanderen woont bijna 65% van alle mensen met dementie thuis. Na de diagnose van dementie zijn er vaak heel wat vragen. Praktische vragen, zoals ‘Dementie en… nu?', maar evenzeer vragen op emotioneel vlak. Om mantelzorgers te ondersteunen wordt het begeleidingspakket “Dementie en nu” aangeboden.

In mei 2017 ging in de kleinstedelijke zorgregio Gent[1] het project Bewegen op Verwijzing van start. Binnen het Bewegen op Verwijzing (BOV) - project kunnen mensen met bewegingsarmoede door de huisarts doorverwezen worden naar een Bewegen op verwijzing-coach. In 2017 werden maar liefst 106 inwoners uit deze regio geholpen door een coach naar een actievere levensstijl, hetgeen overeenkomt met 22% van de deelnemers in Vlaanderen. De toekomst is alvast veelbelovend.

Ook in 2018 worden er laagdrempelige beweeg- en fietslessen georganiseerd voor alle inwoners van een wijk. Verwijs jouw cliënten door naar deze wijkgerichte beweeglessen!

EBM Practice Net lanceert een nieuwe naam ebpracticenet, een nieuw logo en een nieuwe website. Vanaf nu is de databank uitgebreid en afgestemd op meerdere zorgberoepen in de eerste lijn. Na (gratis) registratie hebt u toegang tot alle evidence based informatie en richtlijnen.

Recent werden 2 nieuwe kwaliteitsbevorderende programma’s voor MFO (Medisch-Farmaceutisch Overleg) goedgekeurd, nl. "Huisarts en apotheker: zorgtrajecten" en "Naar een vlotte samenwerking tussen huisarts en apotheker: bereikbaarheid en communicatie; afspraken over het voorschrift; VOS en substitutie".

Pagina's

Subscribe to RSS - Andere