Andere

 

In de zomer van 2017 werd een oproep gelanceerd voor de vorming van eerstelijnszones. De aanvragen werden eind december ingediend.

Wil je als verpleegkundige een essentiële rol opnemen binnen een huisartsenpraktijk? Wil je een meerwaarde betekenen voor de patiënten binnen de eerstelijnszorg? Dan is dit postgraduaat iets voor u!

Logo Gezond+ en LMN Regio Gent zijn de trekkers van het lokale BOV-initiatief in de zorgregio Gent waarbij huisartsen mensen met bewegingsarmoede doorverwijzen naar een beweegcoach. Vul deze korte bevraging in om het effect van de implementatie van BOV in zorgregio Gent te kunnen bestuderen en om aanbevelingen te kunnen formuleren.

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) publiceerde in mei reeds een klinische richtlijn over de behandeling van lage rugpijn. Nu gaat het KCE nog verder met een ‘zorgpad’ en online tool dat voor elk type rugpatiënt bepaalt welke onderzoeken en behandelingen best worden uitgevoerd.

De WVVK (Wetenschappelijke Vereniging Vlaamse Kinesitherapeuten) is de trekker van een multidisciplinair project inzake de beste aanpak van vasculaire claudicatio intermittens (etalagebenen), dat in 2018 van start gaat in Gent en Leuven. De WVVK zoekt nu kinesitherapeuten die zich willen laten opleiden en meewerken aan dit proefproject!

Pagina's

Subscribe to RSS - Andere