Het LMN Regio Gent maakt vanaf juli 2020 de omschakeling naar eerstelijnszones. Deze website zal verdwijnen, klik hier voor meer info

Andere

 

Het team van 'Ieders Mond Gezond' leidt ook dit jaar medewerkers uit welzijns- en gezondheidsorganisaties op tot mondzorgcoach, zodat mensen in armoede makkelijker toegang kunnen krijgen tot goede mondzorg. Word jij een mondzorgcoach?

Dankzij het project ‘Bewegen op Verwijzing’ (BOV) kunnen huisartsen patiënten met een verhoogd gezondheidsrisico doorverwijzen naar een beweegcoach, of ‘BOV-coach’. Maar hoeveel personen werden er in 2018 doorverwezen binnen de zorgregio Gent? Hoeveel consultaties met BOV-coaches gingen er door? … Bekijk hieronder het korte jaarverslag van 2018.

Vorige week werden twee nieuwe instituten opgericht om de eerste lijn te versterken: het Vivel (Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn) voor meer beleidsondersteuning en de Academie voor de Eerste Lijn (Primary Care Academy - PCA) voor meer onderzoek.

Kent u een othopedagoog met een master orthopedagogiek die werkt in de eerstelijn en wil deelnemen aan een interview? In deze masterproef worden de taken en competenties van de masteropleiding onderzocht.

Heeft uw organisatie een werking in Gent en werkt u rechtstreeks of onrechtstreeks samen met mantelzorgers? Wil u ook een betere ondersteuning van mantelzorgers in Gent? Dan is deze survey iets voor u.

Pagina's

Subscribe to RSS - Andere