Andere

 

Dankzij het project ‘Bewegen op Verwijzing’ (BOV) kunnen huisartsen binnenkort patiënten met een verhoogd gezondheidsrisico doorverwijzen naar een beweegcoach, of ‘BOV-coach’.

Op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) keurde de federale regering een voorstel goed dat voorziet in extra ondersteuning voor twee groepen chronisch zieken: minderjarigen met het statuut van chronisch zieken en patiënten met chronische huidproblemen.

Federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block en haar collega-ministers van het deelstatenniveau hebben zestien pilootprojecten rond geïntegreerde zorg voor chronisch zieken geselecteerd. Daarmee zetten ze een nieuwe stap in de hervorming van de zorg voor chronisch zieken.

U heeft ongetwijfeld al iets opgevangen over de reorganisatie van de eerstelijnszorg in Vlaanderen. Momenteel worden belangrijke knopen doorgehakt over de geografische afbakening van de zorgregio’s.

Bij huisartsen en apothekers is het al langer verplicht: een accrediteringssysteem waarbij men door het volgen van bijscholingen credits punten kan behalen en zo kan aantonen dat men zijn kennis voldoende onderhoudt. Ook kinesitherapeuten hebben een een dergelijk systeem en hoewel dit voorlopig nog niet verplicht is, sluiten steeds meer kinesitherapeuten zich hierbij aan.

Pagina's

Subscribe to RSS - Andere