Het LMN Regio Gent maakt vanaf juli 2020 de omschakeling naar eerstelijnszones. Deze website zal verdwijnen, klik hier voor meer info

Andere

 

Heel wat hulp- en zorgverleners willen zich actief inzetten om het gebruik van een medicatieschema te bevorderen, maar vreemd genoeg lijkt het bij de patiënt zelf fout te lopen. Daar wil men in Merelbeke nu iets aan doen!

Wist je dat slechts één op twee personeelsleden in ziekenhuizen en woonzorgcentra zich jaarlijks laat vaccineren tegen griep? De Vlaamse overheid wil dat aantal tegen 2020 verhogen tot 80%.

Dankzij het project ‘Bewegen op Verwijzing’ (BOV) kunnen huisartsen binnenkort patiënten met een verhoogd gezondheidsrisico doorverwijzen naar een beweegcoach, of ‘BOV-coach’.

Op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) keurde de federale regering een voorstel goed dat voorziet in extra ondersteuning voor twee groepen chronisch zieken: minderjarigen met het statuut van chronisch zieken en patiënten met chronische huidproblemen.

Federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block en haar collega-ministers van het deelstatenniveau hebben zestien pilootprojecten rond geïntegreerde zorg voor chronisch zieken geselecteerd. Daarmee zetten ze een nieuwe stap in de hervorming van de zorg voor chronisch zieken.

Pagina's

Subscribe to RSS - Andere