Andere

 

Op 16 februari 2017 stelde minister Vandeurzen zijn hervormingsplannen voor de eerstelijnszorg voor. De nieuwe visie op (eerstelijns)zorg kunnen we alleen maar toejuichen met onder andere meer aandacht voor interprofessionele samenwerking, buurtzorg, casemanagers,... Toch zijn er veel vragen: een concreet plan om deze visie te implementeren ontbreekt en knopen in gevoelige dossiers werden niet doorgehakt.

Sinds 1 januari geldt voor patiënten die lijden aan fibromyalgie en het chronische vermoeidheidssyndroom (CVS) een nieuwe regeling voor de kinesitherapieverstrekkingen.

De afgelopen dagen is het concept 'Bewegen op Verwijzing' (BOV), waarbij de huisarts burgers kan doorverwijzen naar een beweegcoach, veelvuldig in de media gekomen. We geven je graag meer duidelijkheid over wanneer er in onze regio gestart kan worden met BOV.

Dankzij het project ‘Bewegen op Verwijzing’ (BOV) kunnen huisartsen binnenkort patiënten met een verhoogd gezondheidsrisico doorverwijzen naar een beweegcoach, of ‘BOV-coach’. In de regio werd op zoek gegaan naar geschikte BOV-coaches. De sollicitatieperiode is ondertussen afgelopen en de vacatures worden binnenkort ingevuld. 

 

De gezondheidsdoelstellingen rond Voeding en Beweging en rond Tabak, Alcohol en Drugs liepen eind 2015 af. Om te komen tot nieuwe doelstellingen en strategieën om die doelstellingen te kunnen realiseren, werd, conform het preventiedecreet, een traject doorlopen dat is uitgemond in de Gezondheidsconferentie Preventie op 16 en 17 december 2016. 

Pagina's

Subscribe to RSS - Andere