Andere

 

Voor een onderzoek naar adaptief en maladaptief functioneren bij kinderen en jongeren met chronische pijn is men op zoek naar jongeren met chronische musculoskeletale pijn en/of reumatische klachten. Komt u in contact met deze doelgroep? Aarzel dan niet om hen door te verwijzen voor deze studie!

In de zomer van 2017 werd een oproep gelanceerd voor de vorming van eerstelijnszones. De aanvragen werden eind december ingediend.

Wil je als verpleegkundige een essentiële rol opnemen binnen een huisartsenpraktijk? Wil je een meerwaarde betekenen voor de patiënten binnen de eerstelijnszorg? Dan is dit postgraduaat iets voor u!

Logo Gezond+ en LMN Regio Gent zijn de trekkers van het lokale BOV-initiatief in de zorgregio Gent waarbij huisartsen mensen met bewegingsarmoede doorverwijzen naar een beweegcoach. Vul deze korte bevraging in om het effect van de implementatie van BOV in zorgregio Gent te kunnen bestuderen en om aanbevelingen te kunnen formuleren.

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) publiceerde in mei reeds een klinische richtlijn over de behandeling van lage rugpijn. Nu gaat het KCE nog verder met een ‘zorgpad’ en online tool dat voor elk type rugpatiënt bepaalt welke onderzoeken en behandelingen best worden uitgevoerd.

Pagina's

Subscribe to RSS - Andere