Andere

 

Tijdens de buurtbijeenkomsten brengen we collega's uit zorg en welzijn samen, zodat we een 'eerstelijnsnetwerk' kunnen uitbouwen en beter kunnen samenwerken. De eerste buurtbijeenkomsten van 2019 zijn achter de rug in Ledeberg, Destelbergen en Merelbeke. In het najaar plannen we ook andere Gentse regio's. 

De Vakgroep Huisartsgeneeskunde en de Eenheid Farmaceutische Zorg van de Universiteit Gent ontwikkelden samen het MFO programma ‘Medicatienazicht bij polyfarmacie'. Er wordt een gratis opleiding voor animatoren op dinsdagavond 30 april voor huisartsen en apothekers aangeboden voor hun eigen lokaal MFO overleg.

Er is goed nieuws voor zorgbehoevende ouderen van Groot-Gent die graag zo lang mogelijk thuis willen blijven wonen. Het project Zorg24 Gent, gefinancierd door het Riziv, wordt verlengd tot 31 december 2020.

Vanaf 4 juni 2019 organiseert het Dagverzorgingscentrum De Blaisant, in samenwerking met Expertisecentrum Dementie Paradox, activiteiten voor jonge mensen met dementie die graag bezig willen blijven in een sociale context.

Omwille van de hoge graad van wetenschappelijke evidentie van een conservatieve behandeling bij Claudicatio intermittens, komt er extra financiële ondersteuning van het RIZIV. Daardoor kunnen patiënten met deze ‘etalagebenen’ tot 1 jaar gesuperviseerde stap- en oefentherapie volgen bij de kinesitherapeut, en dit zonder remgeld. Bijzonder appel wordt gedaan naar de huisarts om de patiënt naar de kinesitherapeut te verwijzen.

Pagina's

Subscribe to RSS - Andere