Komt de patiënt in aanmerking voor een zorgtraject CNI?

Medische voorwaarden:

  • Chronische nierinsufficiëntie
  • GFR < 45ml/min/1,73m² volgens de vereenvoudigde MDRD-formule een tweede maal bevestigd na ten minste 3 maanden EN/OF
  • Een proteïnurie > 1g per dag een tweede maal bevestigd na 3 maanden EN
  • > 18 jaar EN
  • Niet in dialyse zijn en geen niertransplantatie ondergaan hebben

Andere voorwaarden:

  • Ondertekening van het zorgtrajectcontract door patiënt, huisarts en specialist (nefroloog of internist werkzaam in een erkend dialysecentrum).
  • De patiënt heeft een GMD bij de huisarts die het contract ondertekent. Indien niet wordt dit ten laatste in orde gebracht binnen het jaar na start zorgtraject.
  • De patiënt heeft jaarlijk minstens 2 contacten met huisarts (raadpleging of huisbezoek) en 1 raadpleging bij de specialist.
  • De patiënt is in staat is tot ambulante opvolging en tot zelfzorg bij het afsluiten van het contract.

 

Ga verder naar stap 2 >>