Het LMN Regio Gent maakt vanaf juli 2020 de omschakeling naar eerstelijnszones. Deze website zal verdwijnen, klik hier voor meer info

Interprofessionele vorming Sint-Amandsberg: een terugblik

Op 22 september kwamen heel wat eerstelijnszorgverleners uit Sint-Amandsberg samen om elkaar beter te leren kennen en aan casusbespreking te doen… De interprofessionele vorming was een succes!

Na een succesvolle eerste middageditie in 2015 werd er nu gekozen om een avondvorming te organiseren met als thema ‘hoe gaan we als zorgverleners om met (te) dominante mantelzorgers?' Het opzet en het doel waren gelijklopend aan de vorige vorming: door middel van casusbespreking en ludieke tussendoortjes kon men in overleg gaan met collega’s van andere disciplines. De powerpoint is hier te downloaden.

Ook dit jaar werd de vorming uitgewerkt in overleg met een lokaal werkgroepje van zorgverleners. Zij leverden de inhoud van de casussen aan; zo waren we zeker dat de te behandelen thema’s in de casussen wel degelijk leefden in Sint-Amandsberg zelf!

De avond kon gesmaakt worden door de 43 aanwezige zorgverleners. Enkele sfeerbeelden kan u hier terugvinden en een evaluatie kan u dan weer hier terugvinden.

Wil je ook kennismaken met lokale collega’s in uw buurt? Op 24 november zijn de Gentse wijken ‘Binnenstad’ en ‘Elisabethbegijnhof-Papegaai’ aan de beurt en op 1 december deelgemeente Oostakker. Inschrijven kan via de homepage. In het voorjaar van 2017 volgen er nog andere regio’s.