Bewegen op verwijzing    Zorggids Regio Gent

Pilootproject chronische zorg    eHealth: de basis uitgelegd

Recent nieuws

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) publiceerde een klinische richtlijn voor de aanpak van één van onze belangrijkste moderne kwalen: acute of chronische lage rugpijn. De richtlijn bevat aanbevelingen voor alle betrokken zorgverleners. De nadruk ligt op ‘de-medicalisering’. In beweging blijven is belangrijk en medische beeldvorming is vaak niet nodig.

Vanaf 1 mei 2017 gaan Solidariteit voor het Gezin, Bond Moyson en De Voorzorg, van start met het project ‘Diabetes on the run’ gedurende 6 maanden. Het is de bedoeling om zo het gebruik van apps en mobiele toestellen in de gezondheidszorg gecontroleerd uit te testen. De diabeteseducator en de huisarts zullen tijdens dit project nauw samenwerken.

Vanaf 16 mei is 'Bewegen op Verwijzing' (BOV), waarbij de huisarts burgers kan doorverwijzen naar een beweegcoach, mogelijk in Destelbergen, Gent, Merelbeke, Lochristi en Melle. Graag willen we de huisartsen en alle andere hulpverleners (= indirecte toeleiders naar BOV) informeren over de start, de locaties en informatiecampagnes.

Wij keken even over het muurtje en zagen dat de Nederlandse regering volop voor samenwerking in de eerstelijn kiest! Vanaf 1 januari 2018 zullen zorgaanbieders in Nederland vergoed worden voor het organiseren van en deelnemen aan verschillende soorten van samenwerkingsinitiatieven in de eerstelijn.

Medisch-Farmaceutisch Overleg (MFO) - of eenvoudig gezegd: overleg tussen artsen en apothekers - staat op veel plaatsen nog in z'n kinderschoenen, maar geleidelijk aan beginnen er meer en meer lokale initiatieven te groeien. Daarom organiseert KOVAG een infomoment voor apothekers en huisartsen!