Bewegen op verwijzing    Zorggids Regio Gent

Pilootproject chronische zorg    eHealth: de basis uitgelegd

Recent nieuws

Welk beleid is aangewezen bij een milde depressie? Hoe depressie bij ouderen aanpakken? Wanneer is overleg met de psychiater aangewezen? Domus Medica verspreidt een nieuwe, herziene richtlijn ‘Depressie bij volwassenen’ die antwoord geeft op 12 klinische vragen. De richtlijn is gemaakt voor huisartsen, maar is zeker ook voor andere zorgdisciplines interessant om door te nemen.

Op 16 februari 2017 stelde minister Vandeurzen zijn hervormingsplannen voor de eerstelijnszorg voor. De nieuwe visie op (eerstelijns)zorg kunnen we alleen maar toejuichen met onder andere meer aandacht voor interdisciplinaire samenwerking, buurtzorg, casemanagers,... Toch zijn er veel vragen: een concreet plan om deze visie te implementeren ontbreekt en knopen in gevoelige dossiers werden niet doorgehakt.

Sinds 1 februari 2016 kan de huisarts een patiënt met diabetes type 2 opnemen in het zorgmodel ‘Opvolging van een patiënt met diabetes type 2 - voortraject’. De huisarts moet daarvoor een aantal gegevens, geregistreerd in het globaal medisch dossier (GMD) van de patiënt, overdragen via het Healthdata-platform. De gegevensoverdracht start in de loop van dit jaar, maar de exacte datum is nog niet gekend. Je moet wel al enkele parameters bijhouden in het GMD.

Op 2 februari 2017 ging in het Lokaal Dienstencentrum De Boei een interprofessionele vorming door voor alle eerstelijns zorgverleners werkzaam in Mariakerke, Wondelgem en Drongen. Met een recordaantal aanwezigen - maar liefst 60 - en heel wat positieve evaluaties kan deze avond een succes worden genoemd!

Arteveldehogeschool wil met haar deelname aan het project ‘DWELL’ (Diabetes and WELL-being) een programma ontwikkelen om diabetes type 2 efficiënter aan te pakken. Ze zoekt daarbij partners en hulpverleners die mee willen instappen of langs de zijlijn willen betrokken worden. Wil jij mee je schouders zetten onder dit project? Lees er dan hier alles over.