Zorggids Regio Gent    

Bewegen op verwijzing    

Recent nieuws

Er staan in maart / april een aantal interessante webinars op het programma van éénlijn.be: kan mijn patiënt het volledig medisch–farmaceutisch dossier raadplegen? Hoe elektronisch voorschrijven vanaf 1/1/2020? Hoe vlot verder werken bij eHealthpanne?

Het Vlaams Instituut Gezond Leven lanceert vandaag een nationale campagne om het Beweging op Verwijzing-project bekender te maken bij het grote publiek. De campagne geeft het woord aan mensen die al gebruik maakten van het aanbod. En dat zijn tevreden mensen!

Bewegen op Verwijzing (BOV) helpt mensen met een gezondheidsrisico op weg naar een actiever leven. Uit de jaarrapportage voor onze regio blijkt dat driekwart van de mensen die door een huisarts naar een beweegcoach doorverwezen worden, niet tot bij de coach geraken. Om de kans op afhaken zo klein mogelijk te houden, kan de huisarts nu via de website rechtstreeks de coach contacteren die vervolgens zelf met de patiënt contact opneemt.

Het team van 'Ieders Mond Gezond' leidt ook dit jaar medewerkers uit welzijns- en gezondheidsorganisaties op tot mondzorgcoach, zodat mensen in armoede makkelijker toegang kunnen krijgen tot goede mondzorg. Word jij een mondzorgcoach?

Op 23 januari lanceerde Vlaams minister Vandeurzen het Gezondheidskompas (www.gezondheidskompas.be). Via het Gezondheidskompas beantwoordt uw patiënt online een aantal vragen over zijn gezondheid en zijn leefstijl. In een aantal gevallen zal hij achteraf het advies krijgen om naar zijn huisarts te gaan.