Inschrijven interprofessionele vormingen

 

Recent nieuws

Eind september gaf minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block de officieuze start van de hervorming van het KB 78. De hiërarchische, piramidale structuur wordt vervangen door een meer geïntegreerde structuur met de huisarts als spilfiguur.

In België zijn jaarlijks 19 000 mensen het slachtoffer van een beroerte. Met de campagne ‘Herken een beroerte’ wil minister Jo Vandeurzen de bevolking helpen een beroerte op een eenvoudige manier te herkennen. Help als zorgverlener mee te sensibiliseren.

Ben ik als arts aansprakelijk als mijn diabetespatiënt geen aangepast rijbewijs heeft? Wanneer mag ik zelf een attest voor rijgeschiktheid uitschrijven? Er leven bij huisartsen nog veel vragen over het bepalen van de rijgeschiktheid van een patiënt.

Federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block en haar collega-ministers van het deelstatenniveau hebben financiering toegekend aan een pilootproject rond geïntegreerde zorg voor chronisch zieken in Gent.

Ben jij als zorgverlener al vertrouwd met Trefpunt Zelfhulp? Deze organisatie is hét aanspreekpunt als je voor je patiënt op zoek bent naar een zelfhulpgroep/lotgenotencontact.