Bewegen op verwijzing    Zorggids Regio Gent

Pilootproject chronische zorg    eHealth: de basis uitgelegd

Recent nieuws

Medisch-Farmaceutisch Overleg (MFO) - of eenvoudig gezegd: overleg tussen artsen en apothekers - staat op veel plaatsen nog in z'n kinderschoenen, maar geleidelijk aan beginnen er meer en meer lokale initiatieven te groeien. Daarom organiseert KOVAG een infomoment voor apothekers en huisartsen!

Op 30 maart lanceerde het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) een multidisciplinaire richtlijn voor de detectie en behandeling van suïcidaal gedrag. De richtlijn wordt aangevuld met een e-learningwebsite met concrete aanbevelingen.

Het Vlaams Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker geeft vrouwen van 25 tot en met 64 jaar de kans om elke drie jaar een uitstrijkje te laten nemen.

Benieuwd naar hoe je als huisarts een diabetesdossier goed en efficiënt kan beheren in jouw softwarepakket? Dan is deze opleiding iets voor jou. 

De sleutelrol van de apotheker in de eerstelijnszorg wordt in de toekomst versterkt. Daar zorgt het ‘meerjarenkader voor de patiënt met de officina-apothekers’ voor, dat minister Maggie De Block heeft ondertekend.