Recent nieuws

Alle huisartsen kregen in oktober een brief in de bus waarin het Riziv hen vraagt gegevens over hun zorgtrajecten door te sturen. Het Riziv verwacht de antwoorden terug op 14 februari 2018 (DATUM VERLENGD!). In dit artikel geven we alle informatie mee alsook enkele 'hulplijnen' indien er problemen zouden zijn bij de overdracht van de data.

Recent werden 2 nieuwe kwaliteitsbevorderende programma’s voor MFO (Medisch-Farmaceutisch Overleg) goedgekeurd, nl. "Huisarts en apotheker: zorgtrajecten" en "Naar een vlotte samenwerking tussen huisarts en apotheker: bereikbaarheid en communicatie; afspraken over het voorschrift; VOS en substitutie".

Voor een onderzoek naar adaptief en maladaptief functioneren bij kinderen en jongeren met chronische pijn is men op zoek naar jongeren met chronische musculoskeletale pijn en/of reumatische klachten. Komt u in contact met deze doelgroep? Aarzel dan niet om hen door te verwijzen voor deze studie!

Het afgelopen jaar zat het LMN niet stil! Bekijk hieronder enkele highlights van onze initiatieven:

In de zomer van 2017 werd een oproep gelanceerd voor de vorming van eerstelijnszones. De aanvragen werden eind december ingediend.