Inschrijven interprofessionele vormingen

Recent nieuws

Het einde van het jaar is weer in aantocht. Dat is het ideale moment om de acties van het LMN Regio Gent in 2016 eens onder de loep te nemen.

Op 1 december ging er een interprofessionele vorming door voor alle eerstelijnszorgverleners werkzaam in Oostakker. Vijvendertig zorgverleners zijn er met elkaar in overleg gegaan.

Dankzij het project ‘Bewegen op Verwijzing’ (BOV) kunnen huisartsen binnenkort patiënten met een verhoogd gezondheidsrisico doorverwijzen naar een beweegcoach, of ‘BOV-coach’.

Rokers die willen stoppen met roken, kunnen daarvoor beroep doen op een tabakoloog. Vanaf 1 januari 2017 betaalt men slechts nog een klein deel van de kosten zelf, de Vlaamse Overheid past de rest bij. Hoeveel je zelf moet betalen hangt af van je situatie, de soort begeleiding en de duur van de begeleiding.

In uitvoering van het akkoord dat artsen en ziekenfondsen afsloten voor 2016-2017 werd het bedrag voor het afsluiten van een GMD voor patiënten tussen 45 en 74 jaar met het statuut ‘chronische aandoening’ bepaald op 55 euro.